Euro Women

Qualification:: group A
Euro Women
Qualification:: group A
Qualification:: group G
Euro Women
Qualification:: group G
Qualification:: group B
Euro Women
Qualification:: group B
Qualification:: group D
Euro Women
Qualification:: group D
EURO
Euro Women
EURO
Qualification:: group I
Euro Women
Qualification:: group I
Qualification:: group C
Euro Women
Qualification:: group C
World Cup
Euro Women
World Cup
Qualification:: group E
Euro Women
Qualification:: group E
Qualification:: group F
Euro Women
Qualification:: group F
Qualification:: group H
Euro Women
Qualification:: group H